Opphør av diakonstillingen i Stor-Elvdal


Opphør av diakonstillingen i Stor-Elvdal

 

Fra og med 1. januar 2023 opphører diakonstillingen i Stor-Elvdal på grunn av økonomiske utfordringer til finansiering av stillingen. Diakonstillingen ble opprette som en prosjektstilling i 2017. Fra og med 2020 ble det en fast stilling. Hamar bispedømme finansierer 50% av lønnsmidlene under forutsetning av at resterende 50% finaniseres lokalt. Stor-Elvdal kirkelige fellesråd har ikke klart å fremskaffe midler til videre finansiering av stillingen og 19. september vedtok fellesrådet opphør av stillingen. Diakonen har siden 2017 ledet diakoniarbeidet i Stor-Elvdal og vært en stor ressurs for befolkningen gjennom turer, besøk og samtaler. Diakonen har også organisert formiddagstreff, lørdagstreff og andre utflukter. Stor-Elvdal kirkelige fellesråd beklager at stillingen nå opphører.

Tilbake