Sollia kirkegård, felt A


VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE FELT A VED SOLLIA KIRKEGÅRD

 

VIKTIG INFORMASJON

På grunn av farlig arbeidsforhold ved felt A, Sollia kirkegård, er nå alt arbeid med graving av kistegraver stanset av verneombudet i Stor-Elvdal kirkelig fellesråd.

Urnegraver er fortsatt mulig.

Kistegraver er mulig ved felt B.

Saken er under behandling og ny informasjon kommer så snart den foreligger.

 

Ta kontakt med Stor-Elvdal kirkekontor om du har ytterligere spørsmål.

Telefon 62 46 48 40 (mandag, onsdag eller torsdag kl. 09 – 13).

 

Kristin Schulhus, kirkeverge i Stor-Elvdal

Tilbake