Kontaktinformasjon


Stor-Elvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 110B, 2481 Koppang - se kart
Telefon:
62 46 48 40
Epost:
kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Menighetspedagog

Arna Björg Arnadottir

62464840

Send epost

Organist

Tjeerd Bakker

62464840

Send epost

Kirketjener

Jon Arne Rønningen

62464840

Send epost

Kirkeverge

Kristin Schulhus

62464840

Send epost

Diakon

Gro Oltedal Veium

62464840

Send epost

Sokneprest

Jan Olav Veium

62464840

Send epost