Kontaktinformasjon


Stor-Elvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 110B, 2481 Koppang - se kart
Telefon:
62 46 48 40 / SMS 479 79 182
Epost:
kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Menighetspedagog

Arna Björg Arnadottir

62464840

Send e-post

Organist

Tjeerd Bakker

Send e-post

Organist

Tjeerd Bakker

62464840

Send e-post

Prosjektleder

Guri Enger

Send e-post

Kirketjener

Siv Anita Gimse

62464840

Send e-post

Kirketjener

Jon Arne Rønningen

62464840

Send e-post

Kirkeverge

Kristin Schulhus

62464840

Send e-post

Diakon

Gro Oltedal Veium

62464840

Send e-post

Sokneprest

Jan Olav Veium

62464840

Send e-post