Dåp


I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Den er et virkekraftig tegn som gir oss del i Guds frelse, og en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke.
Velkommen til å ta kontakt med din menighet hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes.

 

Dåpspåmelding

Les mer

 

Hva er en fadder?

Å bli spurt om å være fadder er et fint oppdrag. Du er utvalgt til å være en ekstra støtte for den som døpes. 

Les mer

 

Hvorfor skal jeg døpe barnet mitt?

Når det er dåp i kirka samles vi for å takke, feire og legge det helligste vi har i Guds hender.

Les mer