Gravstell


Informasjon om gravstell

 

Gravstell

Stor-Elvdal kirkelige fellesråd tilbyr gravstell ved kirkegårdene i Stor-Elvdal.

Gravstell som kan bestilles:

  • Blomster til 17. mai – plantes i løpet av uka før 17. mai
  • Sommerblomster – plantes vanligvis i løpet av første halvdel i juni, mulig senere på grunn av tele og nattefrost
  • Vanning – i sesong
  • Høstplanting – plantes i august/ september
  • Krans til jul
  • Lys til jul

Ved opprettelse av ny gravstellavtale må det være selvvanningskasse ved gravstedet.

Selvvanningskasse kan bestilles hos Knut Nymoen, mobilnummer 957 34 912.

For bestilling av gravstell kontakt Stor-Elvdal kirkekontor telefon 62 46 48 40, mandag, onsdag eller torsdag kl. 9-13 eller e-post kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Tilbake