Covid-19


Koronaviruset – vi følger nasjonale og lokale retningslinjer

 

Pr. 24. mars 2021 er følgende tiltak iverksatt:

Gudstjenestene i påsken er avlyst, gjelder fra og med 25. mars til og med 12. april.

Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men antall deltakere vil være variere ut ifra hvilken kirke gravferdseremonien er, medvirkende er utenom. Det skal fortsatt være 2 meter mellom de som ikke er i fra samme husstand. Kirketjener tilviser plasser til deltakere.

Dåp
Prest tar kontakt for næremere avtale.

Vigsel
Prest tar kontakt for næremere avtale.

Nattverd og samtale med prest/diakon 
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 46 48 40 eller prest/diakon direkte. 

Håndhilsning
Ingen håndhilsning. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 

Stor-Elvdal kirkekontor
Vi tar ikke imot besøk uten avtale.
For spørsmål, vennligst ring for avtale, tlf. 62 46 48 40 mand., onsd., torsd. kl. 09.00 – 13.00
eller send oss en e-post på kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no 


Takk for at du følger rådene!

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Tilbake