Trosopplæring i Stor-Elvdal


Trosoopplæring i Stor-Elvdal

 

Trosopplæring – aktiviteter for barnefamilier

Menighetspedagog arrangerer aktiviteter for barn og familier i Stor-Elvdal. Gjennom programmet «Sammen i kirka» blir større opplegg som Tårnagenter og Lysvåken organisert. Gjennom året inviteres også til kortere familiesamlinger ofte med ett tema som f.eks. dåp, Jesus, kirkerommet, nestekjærlighet osv. Barna lærer om temaet gjennom samling, lek, sang og/eller forming. Ofte serveres middag eller lunsj etterpå. Arrangementene blir annonsert på plakater, kirken sin hjemmeside, og på egen Facebook side som kalles «Sammen i kirka Stor-Elvdal» (https://www.facebook.com/sammenikirka.stor.elvdal/ )

Tilbake