Diakonalt arbeid i Stor-Elvdal


Diakonalt arbeid i Stor-Elvdal

 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Diakonien er like gammel som selve den kristne kirken, men kommer nå til uttrykk gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Det diakonale arbeidet i Stor-Elvdal er i 2020 i en overgangsperiode, etter det diakonale prosjektet i 2017-19 hvor hovedmålgruppen var de eldre. På Granheim alderspensjonat ble det startet opp månedlige hyggetreff i samarbeid med lokale kor og foreninger, og dette arbeidet drives nå videre. I Koppang kirkestue er det månedlige lørdagstreff, åpent for alle. I sommerhalvåret tilbys skyss til gudstjenester og setermesser, og det arrangeres turer i nærmiljøet. I samarbeid med prest arrangeres månedlig andakt på sykehjem eller alderspensjonat, og minnegudstjeneste i hovedkirka i november. Både prest og diakon er medlemmer av det kommunale kriseteamet. Diakonen er ukentlig på Moratunet, tilgjengelig for samtaler med pasienter og pårørende. Diakonen er også på hjemmebesøk, og har tilbud om samtaler til dem som måtte ønske det. Menighetsrådene driver også diakonalt arbeid. De arrangerer blant annet julegrantenning på Strand, julefest på Koppang, dugnad på kirkegårdene om våren, og kirkekaffe etter mange av gudstjenestene.

Tilbake