Kontaktinformasjon


Stor-Elvdal kirkelige fellesråd

Adresse: Storgata 110B, 2481 Koppang - se kart
Telefon:
62 46 48 40 / SMS 479 79 182
Epost:
kirkekontoret@stor-elvdal.kirken.no

Menighetspedagog

Arna Björg Arnadottir

62464840

Send epost

Organist

Tjeerd Bakker

Send epost

Organist

Tjeerd Bakker

62464840

Send epost

Prosjektleder

Guri Enger

Send epost

Kirketjener

Siv Anita Gimse

62464840

Send epost

Kirketjener

Jon Arne Rønningen

62464840

Send epost

Kirkeverge

Kristin Schulhus

62464840

Send epost

Diakon

Gro Oltedal Veium

62464840

Send epost

Sokneprest

Jan Olav Veium

62464840

Send epost